REKONŠTRUKCIA STRÁNKY

AUTORI

MARTIN

Grafik

Bratislava, Viedeň

KRISTÍNA

Ilustrátorka

Trnava

PETER

Maliar

Nitra

MÁRIA

Sochárka

Komárno, Budapešť

JAKUB

Fotograf

Banská Bystrica

ZUZANA

Šperkárka

Košice, Praha